नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
कोल्बी, बारा

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय