Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

साबिर अन्सारी

  • साबिर अन्सारी

साबिर अन्सारी


साबिर अन्सारी
का.मु. शाखा अधिकृत

पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल aaokolbi@gmail.com
बहाल मिति २०७६ पुष ८